top of page

PORTFOLIO

Railco Africa
Railco Africa
Lumos Global
Lumos Global
Solar Saver
Solar Saver

Current Portfolio

Icolo Logo (New - WHITE (2023)) (002)_edited.jpg
Icolo Logo (New - WHITE (2023)) (002).jpg
Gas HoldCo
Gas HoldCo
Zim Borders
zim borders
GridX Africa
GridX Africa
Medallion_FullColor_edited.jpg
Medallion_FullColor.jpg

Exited Investments

Octotel
Octotel
RSAWEB
RSAWEB
ETG
ETG
bottom of page